A A A

Най-много нови сгради се строят в Пловдив, София и Варна

През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 183 жилищни сгради с 4937 жилища в тях и 634 892 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 51 административни сгради/офиси с 94 783 кв. м РЗП и на 1170 други сгради със 710 324 кв. м РЗП. Това сочат данните от Националния статитистически институт.

 

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 170, Пловдив - 170, Варна - 109, София - 107, и Бургас - 104. 

 

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 913, Пловдив - 714, Бургас - 509, Варна - 503, и Русе - 221.

 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 2,7%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 11,2%, а общата им застроена площ - с 5,0%. 

 

Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, бележи нарастване с 37,8%, а тяхната РЗП - с 315,8%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличават с 2,2%, а общата им застроена площ е повече с 40,7%.

 

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 2,5%, броят на жилищата в тях - с 5,7%, но разгънатата им застроена площ намалява с 2.9%. Нарастване се наблюдава и на броя на разрешителните за строеж - с 27,5%, издадени на административни сгради, и на други видове сгради - с 6,7%, като и тяхната РЗП също се увеличава съответно с 81,6 и 41,7%.

 

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 111 жилищни и 64 други сгради; София (столица) - 115 жилищни, 9 административни и 31 други сгради; Варна - 112 жилищни, 6 административни и 18 други сгради; Стара Загора - 56 жилищни и 53 други сгради; София - 61 жилищни сгради и 40 други сгради. 

 

 

Източник: plovdiv24

Снимка: Интернет

 

tes