A A A

Правилата на Петър Дънов за щастлив живот

Първото правило в живота: Бъдете доволни от най-малкото, което Бог ви дава.

 

Едно правило дръжте в ума си: Честни бъдете!

 

Човек трябва да яде след изгрев слънце и преди залез слънце.

 

Помнете следното правило: И най-малката работа извършена с любов дава свобода на човека. Не всичко, което се говори трябва да разбирате. Щом не разбирате нещо, това показва, че то не е за вас.

 

Каквото и да мислите, чувствате и вършите, винаги се вслушвайте във вашия вътрешен глас.

 

Щом започнете една работа, не се съмнявайте в успеха ѝ. Ако имате вяра, и мъртвия ще възкресите. Ако се съмнявате, и живия ще умъртвите.

 

Когато ви дойде гост, три дни може да яде и пие, да гостува, без да работи. На четвъртия ден вече той трябва да работи.

 

Невъзможно е човек да е дал без да получи. Това е правило без изключения, защото е валидно за всички светове.

 

 

 

Източник: Днес бг

Снимка: Интернет

 

tes