A A A

Българи направиха домашен генератор за ток

Наши учени са разработили домашен генератор за производство на електрическа енергия. Машината използва водород от водата и енергия от първичното енергийно поле на Вселената и има мощност до 100 киловата.

 

Проектът ще бъде представен на международната конференция БАЛКАНИРЕКО 2016 – Балканска Икономическа Реконструкция и Екология, организирана от Балканската академия на науките и културата (БАНК), съвместно с Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на енергетиката.

 

Конференцията ще се състои на утре и вдругиден в залите на федерацията на научно-техническите съюз в София. Тя ще се проведе в 5 тематични раздела – устойчиво развитие на обществото, иновационни технологии и научни постижения – природни науки, енергетика, биологично земеделие и животновъдство, както и модернизация на образованието.

 

Председателят на БАНК акад. Христо Христов ще открие конференцията с доклада си "Квантовата Вселена", а на втория ден ще представи и второ научно изследване - причини за изменение на климата на земята.

 

 Сред останалите учени, които ще представят свои проекти, личат имената на проф. Михаил Киров - разработка на хранителна добавка за профилактика и лечение в комплексната терапия на неопластичните заболявания, Сладжана Мирянич – Босна и Херцеговина – управление на околната среда и устойчиво развитие, Драгана Дражич – Сърбия – възможности за интегрирано производство на енергия от биомаса и горива от въглищни мини, и много други наши и чужди учени.

 

Източник: inews

Снимка: Интернет

 

tes