A A A
Четвъртък, 19 Юни 2014 15:25

Национален музей "Земята и хората"

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Националният музей "Земята и хората" е един от големите минераложки музеи в света. Музеят е държавна институция към дирекция музеи, галерии и изобразителни изкуства на Министерството на културата на Република България.

Основан е на 1 януари 1986 г., а на 19 юни 1987 г. открива изложбените си зали за посетители. Музеят е разположен в центъра на София и заема реставрирана и адаптирана сграда - паметник на културата, построена в края на по-миналия век (1896 - 1898 г.).
Средствата за създаване на музея и придобиването на минералните образци са изцяло от дарения на частни лица, фирми и институции в Националния дарителски фонд "13 века България" /повече/. Инициатор за създаването на музея, автор на неговата концепция, организатор на набирането на средства, дарител (около 5000 експоната) и негов директор от създаването му до 09.2012 е доц. д-р Михаил Малеев, минералог и колекционер на минерали.
От 10.2012 г. Директор е Чавдар Начев.

За осъществяването на своята мисия музеят извършва дейности в две основни насоки:
- събира, изучава, съхранява и представя минерални образци и материали /повече/;
- осъществява културни, образователни, научни, иновационни и природозащитни проекти /повече/.

 Интериорът на музея е проект на Иван Радев, а оригиналните фрески в залата са творби на Теофан Сокеров. В околомузейното пространство са изложени творби на скулптора Минчо Минев. Автор на проекта за реконструкция на сградата е арх. Христо Ганчев.

Във функционално преустроената сграда с площ от 4000 m2 са разположени изложбени зали, фондови помещения, видеозала, зала за конференции и прожекции, геоложки кабинет. Видеозалата и лекционната зала се предоставят за провеждане на семинари, сесии и симпозиуми на специалистите от суровинния отрасъл и научните институти, на благотворителни, културно-просветни и природозащитни организации.

Към музея функционират: магазин за ювелирни изделия и колекционни образци; библиотека, видеотека, научен архив, фотостудио и 6 специализирани геоложки лаборатории. 

Read 34569 times

 

tes